messager
 
เทศบาลตำบลห้วยทราย info_outline ข้อมูลการติดต่อ folder มาตรการประหยัดพลังงาน folder สื่อการจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่


สถิติ sitemap
วันนี้ 12
เดือนนี้2,665
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)55,360
ทั้งหมด 280,000

camera_alt ภาพกิจกรรม
รับมอบอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการหรืออุปกรณ์การแพทย์
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567
มอบน้ำมันเชื้อเพลิง พร้อมน้ำมันหล่อลื่น 2T สนับสนุนให้กับหมู่บ้านภายในพื้นที่เขตตำบลห้วยทราย
ประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย สมัยสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่1) ประจำปี 2567
โครงการอบรมให้ความรู้การช่วยเหลือฉุกเฉินเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ 2567
กิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
29 พ.ย. 66 มอบอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์
จัดทำซุ้มประตูป่างานประเพณียี่เป็งตำบลห้วยทราย ประจำปี 2566
 
volume_down ประกาศ
ประกาศเทศบาลตำบลห้วยทราย เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview28
เรียกประชุมชภาเทศบาลตำบลห้วยทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16
สื่อประชาสัมพันธ์ : แผ่นพับลดความรุนแรงในครอบครัว poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview36
ประชาสัมพันธ์ การออกสำรวจทรัพย์สินในเขตเทศบาลตำบลห้วยทราย poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview50

folder ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
ประกาศ :ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
ประกาศ :ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
ซื้อวัสดุเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : Egp | เปิดอ่าน : pageview2
thumb_up facebook
Facebook
facebook
Facebook

แนะนำผู้บริหาร
thumb_up ผู้บริหาร
(นายวัยศักดิ์ ใจเทพ)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย
(นายวัยศักดิ์ ใจเทพ)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย
ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด
public ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด 

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กค.
09/04/2567
09/04/2567
การเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้งานระบบโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ใหม่
กสว.
09/04/2567
09/04/2567
รายงานผลการติดตามตรวจสอบและให้คำแนะนำในการปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[เอกสารแนบ]
กพส.
05/04/2567
09/04/2567
การสำรวจข้อมูลการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กค.
05/04/2567
05/04/2567
แก้ไขหนังสือแจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กค.
05/04/2567
05/04/2567
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กสธ.
04/04/2567
05/04/2567
การจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัย/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ