info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลห้วยทราย 143 หมู่4 ต.ห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 โทรศัพท์ 053-101589 โทรสาร 053-101589 ต่อ 12
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 366
เดือนนี้ 5,955
เดือนที่แล้ว 9,839
ทั้งหมด 54,098

folder บันทึกการประชุมสภา
insert_drive_file บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำลห้วยทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81 |
insert_drive_file บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำลห้วยทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64 |
insert_drive_file บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำลห้วยทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63 |
insert_drive_file บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำลห้วยทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65 |
insert_drive_file บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำลห้วยทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88 |
insert_drive_file บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำลห้วยทราย สมัยสามัญ สมัยที่3 (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82 |
insert_drive_file บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำลห้วยทราย สมัยสามัญ สมัยที่3 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89 |
insert_drive_file บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำลห้วยทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87 |
insert_drive_file บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำลห้วยทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85 |
photo บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยทรายสมัยที่ 4 (ครั้งที่2) 59 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 104 |
photo บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยทรายสมัยที่ 4 (ครั้งที่1) 59 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105 |
photo บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยทรายสมัยที่ 3 (ครั้งที่5) 59 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105 |
photo บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยทรายสมัยที่ 3 (ครั้งที่4) 59 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 110 |
photo บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยทรายสมัยที่ 3 (ครั้งที่3) 59 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107 |
photo บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยทรายสมัยที่ 3 (ครั้งที่2) 59 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97 |
photo บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยทรายสมัยที่ 3 (ครั้งที่1) 59 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97 |
photo บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยทรายสมัยที่ 2 (ครั้งที่2) 59 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 106 |
photo บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยทรายสมัยที่ 2 (ครั้งที่1) 59 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 104 |
photo บันทึกการการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย วิสามัญ สมัยที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 106 |
photo บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย สมัยที่1 (ครั้งที่2 ) 59 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95 |
1 - 20 (ทั้งหมด 21 รายการ) 1 2
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน
ฝ่ายบริหาร
นายจีรพงค์ เต็มจิตร์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย
โทร : 053-101589 ต่อ 18
นายจีรพงค์ เต็มจิตร์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย
โทร : 053-101589 ต่อ 18
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร