info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลห้วยทราย 143 หมู่4 ต.ห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 โทรศัพท์ 053-101589 โทรสาร 053-101589 ต่อ 12


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 275
folder บันทึกการประชุมสภา
insert_drive_file บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ. 2564
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36 |
insert_drive_file บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำลห้วยทรายครั้งแรก ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46 |
insert_drive_file บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำลห้วยทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 4(ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54 |
insert_drive_file บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำลห้วยทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 152 |
insert_drive_file บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำลห้วยทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 118 |
insert_drive_file บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำลห้วยทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 127 |
insert_drive_file บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำลห้วยทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 126 |
insert_drive_file บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำลห้วยทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 151 |
insert_drive_file บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำลห้วยทราย สมัยสามัญ สมัยที่3 (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 145 |
insert_drive_file บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำลห้วยทราย สมัยสามัญ สมัยที่3 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 148 |
insert_drive_file บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำลห้วยทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 146 |
insert_drive_file บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำลห้วยทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 145 |
photo บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยทรายสมัยที่ 4 (ครั้งที่2) 59 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 167 |
photo บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยทรายสมัยที่ 4 (ครั้งที่1) 59 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 169 |
photo บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยทรายสมัยที่ 3 (ครั้งที่5) 59 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 165 |
photo บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยทรายสมัยที่ 3 (ครั้งที่4) 59 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 168 |
photo บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยทรายสมัยที่ 3 (ครั้งที่3) 59 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 166 |
photo บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยทรายสมัยที่ 3 (ครั้งที่2) 59 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 158 |
photo บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยทรายสมัยที่ 3 (ครั้งที่1) 59 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 158 |
1 - 20 (ทั้งหมด 25 รายการ) 1 2
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหาร
(นายวัยศักดิ์ ใจเทพ)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย
(นายวัยศักดิ์ ใจเทพ)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด
public ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด