เทศบาลตำบลห้วยทราย info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
folder บันทึกการประชุมสภา
insert_drive_file บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
insert_drive_file บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
insert_drive_file บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107
insert_drive_file บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 135
insert_drive_file บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำลห้วยทรายครั้งแรก ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 136
insert_drive_file บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำลห้วยทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 4(ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 147
insert_drive_file บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำลห้วยทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 228
insert_drive_file บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำลห้วยทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 224
insert_drive_file บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำลห้วยทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 211
insert_drive_file บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำลห้วยทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 254
insert_drive_file บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำลห้วยทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 249
insert_drive_file บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำลห้วยทราย สมัยสามัญ สมัยที่3 (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 243
insert_drive_file บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำลห้วยทราย สมัยสามัญ สมัยที่3 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 242
insert_drive_file บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำลห้วยทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 240
insert_drive_file บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำลห้วยทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 239
photo บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยทรายสมัยที่ 4 (ครั้งที่2) 59 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 263
photo บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยทรายสมัยที่ 4 (ครั้งที่1) 59 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 269
photo บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยทรายสมัยที่ 3 (ครั้งที่5) 59 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 264
photo บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยทรายสมัยที่ 3 (ครั้งที่4) 59 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 269
photo บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยทรายสมัยที่ 3 (ครั้งที่3) 59 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 263
1 - 20 (ทั้งหมด 27 รายการ) 1 2