info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลห้วยทราย 143 หมู่4 ต.ห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 โทรศัพท์ 053-101589 โทรสาร 053-101589 ต่อ 12
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 351
เดือนนี้ 5,940
เดือนที่แล้ว 9,824
ทั้งหมด 54,083

folder Downloadแบบฟอร์ม เอกสาร
photo แบบรายงานผลการดำเนินงาน (จากเงินอุดหนุน) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 114 |
photo แบบประมาณการค่าใช้จ่าย poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 112 |
photo แบบบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุน poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 112 |
photo แบบโครงการขอรับเงินอุดหนุน poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 114 |
insert_drive_file คำขอแจ้งเลิก การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสูขภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107 |
insert_drive_file ใบลาพักผ่อน poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 113 |
insert_drive_file ใบขออนุญาติใช้รถส่วนกลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 110 |
insert_drive_file แบบฟอร์มหนังสือร้องเรียน ร้องทุกข์ทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 111 |
insert_drive_file แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 112 |
insert_drive_file แบบฟอร์มแจ้งการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ เขต-ทต.ห้วยทราย poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 115 |
insert_drive_file แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93 |
insert_drive_file แบบคำขอความช่วยเหลือเรื่องน้ำ กรณีภัยแล้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98 |
insert_drive_file แบบขอนำรถส่งผู้ป่วย poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96 |
insert_drive_file แบบขอจด เปลี่ยนแปลง ยกเลิก ทะเบียนพานิชย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93 |
insert_drive_file แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93 |
insert_drive_file ตัวอย่าง การกรอกคำข้ออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(รายใหม่) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100 |
insert_drive_file ตัวอย่าง การกรอกคำขอต่อใบอนุญาตการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (รายเก่า) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91 |
insert_drive_file ตัวอย่าง การกรอกคำขอแจ้งเลิกการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90 |
1 - 18 (ทั้งหมด 18 รายการ) 1
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน
ฝ่ายบริหาร
นายจีรพงค์ เต็มจิตร์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย
โทร : 053-101589 ต่อ 18
นายจีรพงค์ เต็มจิตร์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย
โทร : 053-101589 ต่อ 18
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร