info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลห้วยทราย 143 หมู่4 ต.ห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 โทรศัพท์ 053-101589 โทรสาร 053-101589 ต่อ 12สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 44
เมื่อวาน 283
เดือนนี้ 5,321
เดือนที่แล้ว 9,269
ทั้งหมด 37,501

folder Downloadแบบฟอร์ม เอกสาร
แบบรายงานผลการดำเนินงาน (จากเงินอุดหนุน) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68 |
แบบประมาณการค่าใช้จ่าย poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65 |
แบบบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุน poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65 |
แบบโครงการขอรับเงินอุดหนุน poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66 |
คำขอแจ้งเลิก การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสูขภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64 |
ใบลาพักผ่อน poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67 |
ใบขออนุญาติใช้รถส่วนกลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66 |
แบบฟอร์มหนังสือร้องเรียน ร้องทุกข์ทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69 |
แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66 |
แบบฟอร์มแจ้งการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ เขต-ทต.ห้วยทราย poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68 |
แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51 |
แบบคำขอความช่วยเหลือเรื่องน้ำ กรณีภัยแล้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54 |
แบบขอนำรถส่งผู้ป่วย poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51 |
แบบขอจด เปลี่ยนแปลง ยกเลิก ทะเบียนพานิชย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52 |
แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50 |
ตัวอย่าง การกรอกคำข้ออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(รายใหม่) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51 |
ตัวอย่าง การกรอกคำขอต่อใบอนุญาตการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (รายเก่า) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49 |
ตัวอย่าง การกรอกคำขอแจ้งเลิกการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48 |
1 - 18 (ทั้งหมด 18 รายการ) 1
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน

(นายวัยศักดิ์ ใจเทพ)

  นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร