เทศบาลตำบลห้วยทราย info_outline ข้อมูลการติดต่อ folder มาตรการประหยัดพลังงาน folder สื่อการจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
folder ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลห้วยทราย เรื่อง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัสติกคอนกรีตแบบOver Lay รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ203-0114 สายบ้านล้านตอง poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัสติกคอนกรีตแบบ Over lay บ้านล้านตอง หมู่ที่ 3 ถึงบ้านแม่ตาด หมู่ที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
find_in_page โครงการซ่อมแซมถนน ซอย 2 ไปถึงซอย 5 หมู่ที่ 4 แบบ Over Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลห้วยทราย เรื่อง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์เรียนรู้ชุมชน ด้วยวิธีการประกวดราคา e-bidding poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
insert_drive_file โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์คอนกรีต ซอย 2 บ้านล้านตอง หมู่ที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 151
insert_drive_file โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ตอนกรีต ซอยราชพฤกษ์ หมู่ที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 136
insert_drive_file โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ตอนกรีต ซอยราชพฤกษ์ หมู่ที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 134
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลห้วยทราย เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 464
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลห้วยทราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 443
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลห้วยทราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดอุปกรณ์ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสะ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 451
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลห้วยทราย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพนังกันดินพร้อมแผ่นพื้นสำเร็จรูป หมู่ที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 419
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลห้วยทราย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 413
insert_drive_file โครงการก่อสร้างพนังกันดินพร้อมแผ่นพื้นสำเร็จรูป ขยายถนนบริเวณข้างร้าน ท.วัสดุก่อสร้าง หมู่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 202
insert_drive_file โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหลังเทศบาลตำบลห้วยทราย หมู่ 4 ตำบลห้วยทราย poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 376
insert_drive_file โครงการบริหารจัดการขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 397
insert_drive_file โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ 4 ต.ห้วยทราย อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 381
insert_drive_file โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสะ หมู่ 4 ต.ห้วยทราย อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 382
insert_drive_file จัดซื้อวันสดุก่อสร้าง ปรับปรุงทางสาธารณะโดยการลงหินคลุกภายในตำบลห้วยทราย อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 403
insert_drive_file โครงการก่อสร้างโรงจอดรถเทศบาลตำบลห้วยทราย poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 363
insert_drive_file โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 บ้านล้านตอง ต.ห้วยทราย อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 379
1 - 20 (ทั้งหมด 43 รายการ) 1 2 3