เทศบาลตำบลห้วยทราย info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
folder ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
insert_drive_file โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์คอนกรีต ซอย 2 บ้านล้านตอง หมู่ที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80
insert_drive_file โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ตอนกรีต ซอยราชพฤกษ์ หมู่ที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86
insert_drive_file โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ตอนกรีต ซอยราชพฤกษ์ หมู่ที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลห้วยทราย เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 408
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลห้วยทราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 374
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลห้วยทราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดอุปกรณ์ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสะ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 391
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลห้วยทราย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพนังกันดินพร้อมแผ่นพื้นสำเร็จรูป หมู่ที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 370
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลห้วยทราย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 361
insert_drive_file โครงการก่อสร้างพนังกันดินพร้อมแผ่นพื้นสำเร็จรูป ขยายถนนบริเวณข้างร้าน ท.วัสดุก่อสร้าง หมู่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 145
insert_drive_file โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหลังเทศบาลตำบลห้วยทราย หมู่ 4 ตำบลห้วยทราย poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 328
insert_drive_file โครงการบริหารจัดการขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 337
insert_drive_file โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ 4 ต.ห้วยทราย อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 329
insert_drive_file โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสะ หมู่ 4 ต.ห้วยทราย อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 327
insert_drive_file จัดซื้อวันสดุก่อสร้าง ปรับปรุงทางสาธารณะโดยการลงหินคลุกภายในตำบลห้วยทราย อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 344
insert_drive_file โครงการก่อสร้างโรงจอดรถเทศบาลตำบลห้วยทราย poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 318
insert_drive_file โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 บ้านล้านตอง ต.ห้วยทราย อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 317
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบ overlay บริเวณทางโค้งบ้านนางสุคำ ไชยลาภ หมู่ที่ 1 บ้านแม่ตาด ต.ห้วยทราย อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 312
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบ Over lay รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.203-061 สายทางซอย 3 โรงเรียนป่าตึงดอยซิว-วัดป่าตึง หมู่ที่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 347
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.203-037 สายทางซอย2/2 บ้านนางดวงตา บรรณารักษ์ถึงซอบนพรัตน์หมู่ที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 315
insert_drive_file โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 บ้านดอยซิว ต.ห้วยทราย อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 314
1 - 20 (ทั้งหมด 39 รายการ) 1 2