info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลห้วยทราย 143 หมู่4 ต.ห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 โทรศัพท์ 053-101589 โทรสาร 053-101589 ต่อ 12


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 259
folder ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลห้วยทราย เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 268 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลห้วยทราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 238 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลห้วยทราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดอุปกรณ์ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสะ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 251 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลห้วยทราย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพนังกันดินพร้อมแผ่นพื้นสำเร็จรูป หมู่ที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 257 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลห้วยทราย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 234 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างพนังกันดินพร้อมแผ่นพื้นสำเร็จรูป ขยายถนนบริเวณข้างร้าน ท.วัสดุก่อสร้าง หมู่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 |
insert_drive_file โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหลังเทศบาลตำบลห้วยทราย หมู่ 4 ตำบลห้วยทราย poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 212 |
insert_drive_file โครงการบริหารจัดการขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 212 |
insert_drive_file จัดซื้อวันสดุก่อสร้าง ปรับปรุงทางสาธารณะโดยการลงหินคลุกภายในตำบลห้วยทราย อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 223 |
insert_drive_file โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสะ หมู่ 4 ต.ห้วยทราย อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 208 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ 4 ต.ห้วยทราย อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 209 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างโรงจอดรถเทศบาลตำบลห้วยทราย poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 197 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบ overlay บริเวณทางโค้งบ้านนางสุคำ ไชยลาภ หมู่ที่ 1 บ้านแม่ตาด ต.ห้วยทราย อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 189 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 บ้านล้านตอง ต.ห้วยทราย อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 193 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.203-037 สายทางซอย2/2 บ้านนางดวงตา บรรณารักษ์ถึงซอบนพรัตน์หมู่ที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 201 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบ Over lay รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.203-061 สายทางซอย 3 โรงเรียนป่าตึงดอยซิว-วัดป่าตึง หมู่ที่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 211 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 บ้านดอยซิว ต.ห้วยทราย อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 197 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 บ้านหม้อ ต.ห้วยทราย อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 193 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 บ้านแม่ตาด ต.ห้วยทราย อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 232 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 บ้านหนองแสะ ต.ห้วยทราย อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 188 |
1 - 20 (ทั้งหมด 36 รายการ) 1 2
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหาร
(นายวัยศักดิ์ ใจเทพ)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย
(นายวัยศักดิ์ ใจเทพ)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด
public ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด