เทศบาลตำบลห้วยทราย info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

สถิติ sitemap
วันนี้ 92
สัปดาห์นี้3,743
เดือนนี้18,389
ปีนี้220,668
ทั้งหมด419,269

camera_alt ภาพกิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลห้วยทราย เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ.2565
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลห้วยทราย ประจำปี 2565
การมอบถุงยังชีพที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ในเขตเทศบาลตำบลห้วยทราย
กิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี 2565
4 มี.ค. 65 มอบเสื้อปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังภัยไฟป่า " ห้วยทราย สู้..ไฟป่า " ให้แก่เจ้าหน้าที่กู้ภัย
3 มี.ค. 65 กองช่างออกปฏิบัติงานขุดลอกลำเหมือง บริเวณ หมู่ 6 บ้านดอยชิว
ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้ผู้ถูกกักตัวจากโรคโควิด-19 ภายในพื้นที่ตำบลห้วยทราย
ลงพื้นที่นำข้าวสารอาหารแห้ง และน้ำดื่ม มอบให้กับ ชาวบ้านผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด-19
 
volume_down ประกาศ
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2565
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
ประชาสัมพันธ์ รับโอน(ย้าย) นายช่างโยธา ปง./ชง. จำนวน 1 อัตรา poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20
ประชาสัมพันธ์การประชุมสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19
ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21

folder ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์คอนกรีต ซอย 2 บ้านล้านตอง หมู่ที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview80
โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ตอนกรีต ซอยราชพฤกษ์ หมู่ที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview86
โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ตอนกรีต ซอยราชพฤกษ์ หมู่ที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview79
ประกาศเทศบาลตำบลห้วยทราย เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview408

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
ซื้อวัสดุจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2565 | โดย : Egp | เปิดอ่าน : pageview3
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2565 | โดย : Egp | เปิดอ่าน : pageview1
ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2565 | โดย : Egp | เปิดอ่าน : pageview3
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2565 | โดย : Egp | เปิดอ่าน : pageview10
thumb_up facebook
Facebook
facebook
Facebook

แนะนำผู้บริหาร
thumb_up ผู้บริหาร
(นายวัยศักดิ์ ใจเทพ)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย
(นายวัยศักดิ์ ใจเทพ)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด
public ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด 

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กพส.
30/06/2565
30/06/2565
ขอให้ตรวจสอบและยืนยันความพร้อมแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2565 และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี 2565/2566
[บัญชีแนบท้าย]
กพส.
24/06/2565
30/06/2565
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 4 จำนวน 2 เดือน (เดือนสิงหาคม-เดือนกันยายน 2565)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส.
24/06/2565
30/06/2565
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 4 จำนวน 3 เดือน (เดือนกรกฎาคม-เดือนกันยายน 2565)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส.
24/06/2565
30/06/2565
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 4 จำนวน 2 เดือน (เดือนสิงหาคม-เดือนกันยายน 2565)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
29/06/2565
30/06/2565
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์ฯ
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส.
29/06/2565
29/06/2565
การจัดเวที (สานพลัง สร้างนวัตกรรม สู่สุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน)
[เอกสารแนบ 1]
[เอกสารแนบ 2]
[เอกสารแนบ 3]
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ