info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลห้วยทราย 143 หมู่4 ต.ห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 โทรศัพท์ 053-101589 โทรสาร 053-101589 ต่อ 12
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 395
เดือนนี้ 5,984
เดือนที่แล้ว 9,868
ทั้งหมด 54,127

volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโรโรนา 2019
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2 |
insert_drive_file มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโรโรนา 2019
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file รับสมัครนักเรียนศูนย์เด็กเล็กไอทีเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านล้านตอง และ ศูนย์เด็กเล็กบ้านหนองแสด ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44 |
insert_drive_file ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อหรืออาการสำคัญชองโรคจากการประกอบอาชีพ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14 |
insert_drive_file ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่ออาการสำคัญของโรคจากสิ่งแวดล้อม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
insert_drive_file ใบสมัครและตัวอย่างเอกสาร การสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย และนายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34 |
insert_drive_file ประกาศ ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45 |
insert_drive_file ประกาศ ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนครีตำบลห้วยทราย poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32 |
insert_drive_file ประกาศ เทศบาลตำบลห้วยทราย เรื่อง การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51 |
insert_drive_file มาตรการป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55 |
insert_drive_file คําสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ในพื้นที่งานฤดูหนาวและง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65 |
insert_drive_file การดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ของบุคคลที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลห้วยทราย เรื่อง ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 125 |
insert_drive_file กฏกระทรวง กำหนดอัตรา ภาษีป้าย พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 134 |
insert_drive_file กฏกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมและการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89 |
insert_drive_file เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69 |
insert_drive_file การยื่นคำขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าวตามมาตรา 63/1 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 130 |
insert_drive_file การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73 |
insert_drive_file กำหนด ประกาศ และคำสั่งตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ยังมีผลใช้บังคับ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74 |
insert_drive_file การขยายระยะเวลาสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร คราวที่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73 |
1 - 20 (ทั้งหมด 64 รายการ) 1 2 3 4
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน
ฝ่ายบริหาร
นายจีรพงค์ เต็มจิตร์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย
โทร : 053-101589 ต่อ 18
นายจีรพงค์ เต็มจิตร์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย
โทร : 053-101589 ต่อ 18
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร