info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลห้วยทราย 143 หมู่4 ต.ห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 โทรศัพท์ 053-101589 โทรสาร 053-101589 ต่อ 12


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 310
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
photo สื่อประชาสัมพันธ์ : ไวรัสโควิด-19 ผู้ป่วย 3 สี มีอาการอย่างไรบ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29 |
photo สื่อประชาสัมพันธ์ : 8 พฤติกรรม ต้องทำ ป้องกันโควิด-19 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60 |
insert_drive_file กำหนดที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ทำประโยชน์ตามประเภทหนังสือแสดงสิทธิเพื่อให้ไม้ที่ปลูกขึ้นในที่ดินดังกล่าวไม่เป็นไม้หวงห้าม พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65 |
insert_drive_file ข้อกำหนดออกความตามมาตตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 22 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54 |
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง : หมดเขตการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47 |
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68 |
insert_drive_file มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโรโรนา 2019 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64 |
insert_drive_file มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโรโรนา 2019 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69 |
insert_drive_file รับสมัครนักเรียนศูนย์เด็กเล็กไอทีเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านล้านตอง และ ศูนย์เด็กเล็กบ้านหนองแสด ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 130 |
insert_drive_file การรับฟังความคิดเห็น ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฏหมายของพระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52 |
insert_drive_file ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อหรืออาการสำคัญชองโรคจากการประกอบอาชีพ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85 |
insert_drive_file ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่ออาการสำคัญของโรคจากสิ่งแวดล้อม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84 |
insert_drive_file จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42 |
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การขยายเวลาจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31 |
insert_drive_file ใบสมัครและตัวอย่างเอกสาร การสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย และนายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 99 |
insert_drive_file ประกาศ ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 113 |
insert_drive_file ประกาศ ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนครีตำบลห้วยทราย poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96 |
insert_drive_file ประกาศ เทศบาลตำบลห้วยทราย เรื่อง การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 136 |
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับชำระภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32 |
insert_drive_file มาตรการป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 126 |
1 - 20 (ทั้งหมด 78 รายการ) 1 2 3 4
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหาร
(นายวัยศักดิ์ ใจเทพ)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย
(นายวัยศักดิ์ ใจเทพ)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด
public ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด