เทศบาลตำบลห้วยทราย info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file สื่อประชาสัมพันธ์ เรื่อง : ประชาสัมพันธ์สิทธิของคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file สื่อประชาสัมพันธ์ : ขั้นตอนการลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
photo สื่อประชาสัมพันธ์ : 10 กิจกรรมใช้น้ำอย่างไร ให้ประหยัด poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลห้วยทราย เรื่อง: รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82
photo สื่อประชาสัมพันธ์ : ถังขยะ ทิ้งให้ถูกสี ถูกประเภท poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
photo สื่อประชาสัมพันธ์ : สัปดาห์ คนเชียงใหม่ รักกัน แยกกันสักพัก เพื่อลด COVID-19 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
photo สื่อประชาสัมพันธ์ : แยกขยะก่อนทิ้ง ลดของเสีย..ลดโลกร้อน poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ประกาศเทศเทศบาลตำบลห้วยทราย เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (เพิ่มเติม) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63
insert_drive_file ประกาศเทศเทศบาลตำบลห้วยทราย เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (เพิ่มเติม) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 101
insert_drive_file ประกาศเทศเทศบาลตำบลห้วยทราย เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102
photo สื่อประชาสัมพันธ์ : แนวทางการจัดการน้ำเสียจากภาคชุมชน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
photo สื่อประชาสัมพันธ์ : ขยะอันตรายใกล้ตัวและแยกง่ายกว่าที่คิด poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
photo สื่อประชาสัมพันธ์ : ไวรัสโควิด-19 ผู้ป่วย 3 สี มีอาการอย่างไรบ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 124
photo สื่อประชาสัมพันธ์ : 8 พฤติกรรม ต้องทำ ป้องกันโควิด-19 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 330
insert_drive_file สื่อประชาสัมพันธ์ : วันสิ่งแวดล้อมโลก poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
photo สื่อประชาสัมพันธ์ : สาระสำคัญ พรบ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูล พ.ศ. 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
photo สื่อประชาสัมพันธ์ : วันงดสูบบุหรี่โลก 2 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
photo สื่อประชาสัมพันธ์ : วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ข้อกำหนดออกความตามมาตตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 22 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 145
insert_drive_file กำหนดที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ทำประโยชน์ตามประเภทหนังสือแสดงสิทธิเพื่อให้ไม้ที่ปลูกขึ้นในที่ดินดังกล่าวไม่เป็นไม้หวงห้าม พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 162
1 - 20 (ทั้งหมด 99 รายการ) 1 2 3 4 5