messager
 
เทศบาลตำบลห้วยทราย info_outline ข้อมูลการติดต่อ folder มาตรการประหยัดพลังงาน folder สื่อการจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ คู่มือการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัย (จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน) ในระดับพื้นที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 21
ประชาสัมพันธ์ ห้วยทราย ซีพี มินิมานาธอน ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 18
ประชาสัมพันธ์ แต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 ก.ค.67 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 23
ข่าวประชาสัมพันธ์ : จ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย ในอัตรา 100 บาทต่อเดือน ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน - กันยายน 256 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 21
ประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว เพื่อรับวัคซันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 64
ประชาสัมพันธ์ โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2565 | เปิดอ่าน : 91
สื่อประชาสัมพันธ์ : วิธีการจัดการขยะอินทรีย์ หรือ ขยะเปียกครัวเรือน poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2565 | เปิดอ่าน : 77
การเปิดรับลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2565 | เปิดอ่าน : 80
สื่อประชาสัมพันธ์ เรื่อง เมื่อถูก สุนัข และ แมว กัด poll
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2565 | เปิดอ่าน : 306
คู่มื่อการจัดการน้ำเสียในครัวเรือน poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2565 | เปิดอ่าน : 33
สื่อประชาสัมพันธ์ เรื่อง : ประชาสัมพันธ์สิทธิของคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2565 | เปิดอ่าน : 92
สื่อประชาสัมพันธ์ : ขั้นตอนการลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2565 | เปิดอ่าน : 89
สื่อประชาสัมพันธ์ เรื่อง รู้ รอบ โรค โรคพิษสุนัขบ้า poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2565 | เปิดอ่าน : 303
สื่อประชาสัมพันธ์ เรื่อง : หน้าที่ของเจ้าของสัตว์เลี้ยง มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัตโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 224
สื่อประชาสัมพันธ์ : 10 กิจกรรมใช้น้ำอย่างไร ให้ประหยัด poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 72
ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ ข้อมูลโรคพิษสุนัขบ้า รู้ไว้ ป้องกันได้ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 278
ประชาสัมพันธ์ คาถา 5 ย. ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 264
สื่อประชาสัมพันธ์ เรื่อง:ทำอย่างไรเมื่อสัตว์เลี้ยงโดนสุนัขกัด poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 260
ประกาศเทศบาลตำบลห้วยทราย เรื่อง: รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 211
สื่อประชาสัมพันธ์ : ถังขยะ ทิ้งให้ถูกสี ถูกประเภท poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 168
1 - 20 (ทั้งหมด 122 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7