เทศบาลตำบลห้วยทราย info_outline ข้อมูลการติดต่อ folder มาตรการประหยัดพลังงาน folder สื่อการจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
camera_alt ภาพกิจกรรม
ประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลห้วยทราย ประจำปี พ.ศ.2566 หมู่ 7 , หมู่ 6 [17 มีนาคม 2566]
ประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลห้วยทราย ประจำปี พ.ศ.2566 หมู่ 4 , หมู่ 5 [16 มีนาคม 2566]
ประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลห้วยทราย ประจำปี พ.ศ.2566 หมู่ 2 , หมู่ 8 [15 มีนาคม 2566]
ประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลห้วยทราย ประจำปี พ.ศ.2566 วันที่ 1 [14 มีนาคม 2566]
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า [10 กุมภาพันธ์ 2566]
กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกัน แก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 (Kick off) [1 กุมภาพันธ์ 2566]
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ [22 ธันวาคม 2565]
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติความปลอดภัยทางถนน [20 ธันวาคม 2565]
ประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 [15 ธันวาคม 2565]
นายกเทศมนตรี ให้ความรู้การกำจัดขยะอินทรีย์ หรือขยะเปียกครัวเรือน [9 ธันวาคม 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 - 10 (ทั้งหมด 88 รายการ)