info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลห้วยทราย 143 หมู่4 ต.ห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 โทรศัพท์ 053-101589 โทรสาร 053-101589 ต่อ 12


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 273
camera_alt ภาพกิจกรรม
ลงพื้นที่นำข้าวสารอาหารแห้ง และน้ำดื่ม มอบให้กับ ชาวบ้านผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด-19 [18 ตุลาคม 2564]
ผู้โพส : admin
ลงพื้นที่นำข้าวสารอาหารแห้ง และน้ำดื่ม มอบให้กับ "ศูนย์ธารน้ำใจสู้ภัย โควิด 19 ตำบลห้วยทราย" ให้แก่ผู้ประสบภัยบริเวณ หมู่ 5 บ้านหม้อ [1 ตุลาคม 2564]
ผู้โพส : admin
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบยั่งยืน และ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการน้ำเสียจากครัวเรือนและสถานประกอบการเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2564 [13 กันยายน 2564]
ผู้โพส : admin
จัดประชุมสภาเทศตำบลห้วยทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 [16 สิงหาคม 2564]
ผู้โพส : admin
นายวัยศักดิ์ ใจเทพ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย มอบอุปกรณ์หน้ากากอนามัย ให้แก่ตัวแทนหมู่บ้านภายในเขตเทศบาลเพื่อนำไปใช้ในการสาธารณประโยชน์ [14 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : admin
เทศบาลตำบลห้วยทราย เป็นตัวแทนรับมอบเงินช่วยเหลือ จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ [27 พฤษภาคม 2564]
ผู้โพส : admin
ฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ฯ (กปน.) เขตเลือกตั้งที่ 1 และ 2 ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย [5 เมษายน 2564]
ผู้โพส : admin
กิจกรรมกีฬานันทนาการสานสัมพันธ์เพื่อสุขภาพตำบลห้วยทราย (กีฬาฟุตซอล ต้านยาเสพติด ประจำปี 2563) ซีพี คัพ ครั้งที่ 1
ผู้โพส : admin
พิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
ผู้โพส : admin
กิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ บ้านป่าตึง หมู่ที่ 7 ต.ห้วยทราย
ผู้โพส : admin
1 - 10 (ทั้งหมด 60 รายการ) 1 2 3 4 5 6
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหาร
(นายวัยศักดิ์ ใจเทพ)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย
(นายวัยศักดิ์ ใจเทพ)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด
public ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด