เทศบาลตำบลห้วยทราย info_outline ข้อมูลการติดต่อ folder มาตรการประหยัดพลังงาน folder สื่อการจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
group กองช่าง
นายธรรพ์ณธรณ์ ใสญาติ
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 053 101589 ต่อ 14
นายทัศนัย ทองบาล
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
นางสาวรุ่งทิวา ก้อนแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายธีระพงษ์ อินทนนท์
ผู้ช่วยวิศวกรโยธา
(นายสวัสดิ์ ภักดี)
คนงาน
(นายเอนก ธิเป็ง)
คนงาน
(นาย ธีรนิตย์ สมควร)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวธรมนตร์ บรรณารักษ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายเริงฤทธิ์ นิภาชัยเลิศ
พนักงานจ้างเหมาบริการ