info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลห้วยทราย 143 หมู่4 ต.ห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 โทรศัพท์ 053-101589 โทรสาร 053-101589 ต่อ 12สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 64
เมื่อวาน 290
เดือนนี้ 5,794
เดือนที่แล้ว 9,608
ทั้งหมด 38,121

group กองช่าง

(นายถนอม ปัญโญ)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายถนอม ปัญโญ)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายพิทักษ์พงษ์ สุวิกาโล)
นายช่างโยธา
(นายพิทักษ์พงษ์ สุวิกาโล)
นายช่างโยธา
(นางจิรารัตน์ ทาคำวัง)
เจ้าพนักงานธุรการ
(นางจิรารัตน์ ทาคำวัง)
เจ้าพนักงานธุรการ
(นายสวัสดิ์ ภักดี)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายสวัสดิ์ ภักดี)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายพนม นันป้อ)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายพนม นันป้อ)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายเอนก ธิเป็ง)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นายเอนก ธิเป็ง)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นายภานนท์ อินชัย)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นายภานนท์ อินชัย)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นาย ธีรนิตย์ สมควร)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นาย ธีรนิตย์ สมควร)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน

(นายวัยศักดิ์ ใจเทพ)

  นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร