เทศบาลตำบลห้วยทราย info_outline ข้อมูลการติดต่อ folder มาตรการประหยัดพลังงาน folder สื่อการจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
group ฝ่ายบริหาร
(นายวัยศักดิ์ ใจเทพ)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย
โทร : 091-7740153
(นายชาคริต ธิสา)
รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย
โทร : 091-7440150
(นายสมพงษ์ กีไสย)
รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย
โทร : 091-7440156
(นายอุทัย ชัยบุญเรือง)
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทร : 0817460722
(นายสุวัฒน์ อรินแก้ว)
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทร : 0987496885