info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลห้วยทราย 143 หมู่4 ต.ห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 โทรศัพท์ 053-101589 โทรสาร 053-101589 ต่อ 12


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 258
group ฝ่ายบริหาร
(นายวัยศักดิ์ ใจเทพ)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย
โทร : 053-101589 ต่อ 16
(นายวัยศักดิ์ ใจเทพ)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย
โทร : 053-101589 ต่อ 16
(นายชาคริต ธิสา)
รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย
(นายชาคริต ธิสา)
รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย
(นายสมพงษ์ กีไสย)
รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย
(นายสมพงษ์ กีไสย)
รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย
(นายอุทัย ชัยบุญเรือง)
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
(นายอุทัย ชัยบุญเรือง)
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
(นายสุวัฒน์ อรินแก้ว)
เลขานุการนายกเทศมนตรี
(นายสุวัฒน์ อรินแก้ว)
เลขานุการนายกเทศมนตรี
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหาร
(นายวัยศักดิ์ ใจเทพ)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย
(นายวัยศักดิ์ ใจเทพ)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด
public ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด