เทศบาลตำบลห้วยทราย info_outline ข้อมูลการติดต่อ folder มาตรการประหยัดพลังงาน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
volume_down ประกาศ
insert_drive_file แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลห้วยทราย เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลห้วยทราย เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับความโปร่งใส เทศบาลตำบลห้วยทราย (พ.ศ. 2566 - 2570) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
photo แต่งตั้งคณะทำงานสำรวจทรัพย์สินในเขตเทศบาล เพื่อปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลห้วยทราย เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล ตำแหน่ง นิติกร และ ตำแหน่ง นายช่างโยธา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file นัดประชุมศภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file บันทึกการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file ประกาศ นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
photo การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
photo ประชาสัมพันธ์ รับโอน(ย้าย) นายช่างโยธา ปง./ชง. จำนวน 1 อัตรา poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การประชุมสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
insert_drive_file ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
insert_drive_file คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง : มาตรการจัดงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75
insert_drive_file คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง : มาตรการควบคุมการจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79
1 - 20 (ทั้งหมด 128 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7