info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลห้วยทราย 143 หมู่4 ต.ห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 โทรศัพท์ 053-101589 โทรสาร 053-101589 ต่อ 12


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 136
เดือนนี้ 6,292
เดือนที่แล้ว 14,447
ทั้งหมด 80,308

volume_down ประกาศ
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลห้วยทราย เรือง แจ้งกำหนดการเปิดเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยทราย poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 |
insert_drive_file โครงการก่อนสร้างถนนคอนกรีตเสริมเล็ก บริเวณถนนข้างประปาหมู่บ้าน - ถนนบ้านไร่พัฒนา หมู่ที่ 5 บ้านหม้อ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 3 หมู่ที่ 8 บ้านห้วยทราย poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดรางระบายน้ำ บริเวณ ซอย 11 หมู่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ ซอย 1 หมู่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ ซอย 3 หมู่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บริเวณข้างบ้านนายดวงทิพย์ หมู่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27 |
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่1) ประจำปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ ซอย 5 หมู่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 |
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36 |
insert_drive_file เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34 |
insert_drive_file คำสั่งอำเภอสันกำแพง เรื่อง แต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 |
insert_drive_file คำสั่งอำเภอสันกำแพง เรื่อง แต่งตั้งรองประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32 |
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24 |
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ 2564 และวันเริ่มสมัยประชุมสภาสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32 |
insert_drive_file ประกาศ อำเภอสันกำแพง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยทรายครั้งแรก poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36 |
insert_drive_file การประกาศผลเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36 |
insert_drive_file โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 หมู่ 6 บ้านดอยซิว poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 165 |
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่1) ประจำปี พ.ศ. 2563
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file เปิดเผยราคากลาง จัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตรับผิดชอบของเทศบาลฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 161 |
1 - 20 (ทั้งหมด 88 รายการ) 1 2 3 4 5
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหาร
(นายวัยศักดิ์ ใจเทพ)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย
(นายวัยศักดิ์ ใจเทพ)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด
public ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด