เทศบาลตำบลห้วยทราย info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
volume_down ประกาศ
photo การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2565
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
photo ประชาสัมพันธ์ รับโอน(ย้าย) นายช่างโยธา ปง./ชง. จำนวน 1 อัตรา poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การประชุมสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง : มาตรการจัดงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง : มาตรการควบคุมการจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
insert_drive_file ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลห้วยทราย เรื่อง: รับโอนย้ายพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง ตำแหน่ง นายช่างโยธา poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
insert_drive_file ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73
insert_drive_file รายงานผลการดำหนดคุณลักษณะรถบรรทุกเปิดข้างเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า (ครั้งที่ 2) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72
insert_drive_file ประกาศ ให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีป้าย ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96
photo สื่อประชาสัมพันธ์ : ติดป้ายประกาศในที่สาธรณะผิดกฏหมาย poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลห้วยทราย เรื่อง ผลการลดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file การออกสำรวจทรัพย์สินในเขตตำบลห้วยทราย ประจำปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 200
photo การบังใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 129
insert_drive_file โครงการบริหารจัดการขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 177
1 - 20 (ทั้งหมด 115 รายการ) 1 2 3 4 5 6