info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลห้วยทราย 143 หมู่4 ต.ห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 โทรศัพท์ 053-101589 โทรสาร 053-101589 ต่อ 12
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 314
เดือนนี้ 5,903
เดือนที่แล้ว 9,787
ทั้งหมด 54,046

volume_down ประกาศ
insert_drive_file โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 หมู่ 6 บ้านดอยซิว poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102 |
insert_drive_file เปิดเผยราคากลาง จัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตรับผิดชอบของเทศบาลฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 114 |
insert_drive_file โครงการ ปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยทราย poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105 |
insert_drive_file โครงการต่อเติมหลังคาโรงจอดรถดับเพลิงอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลห้วยทราย poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 113 |
insert_drive_file โครงการบริหารจัดการขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 หมู่ 6 ต.ห้วยทราย poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บริเวณทางหลวงชนบทหมายเลข 6021 หมู่ 3 ต.ห้วยทราย poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างรั้วและประตูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยทราย poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ซอยข้างบ้านนางต๋า บรรณารักษ์ หมู่ 4 บ้านสันเข้าแคบกลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลห้วยทราย เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 99 |
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฏาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนกันย
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file จัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลห้วยทราย ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 101 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลห้วยทราย เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (รถกระเช้าไฟฟ้า) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95 |
insert_drive_file ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลห้วยทราย ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบ (Over Lay) ซอย 4 หมู่ 1 ต.ห้วยทราย อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 116 |
insert_drive_file โครงการปรับปรุงห้องเก็บของและห้องรองปลัดเทศบาลตำบลห้วยทราย หมู่ที่ 4 ต.ห้วยทราย อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต Over Lay สถานที่สามแยกบ้านเพชรสันกำแพง(บ้านดอยซิว) หมู่ 6 ไปบ้านป่าตึง ต.ห้วยทราย poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 130 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบ Over Lay ซอย 10 หมู่ 3 ตำบลห้วยทราย (ผังการก่อสร้าง) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 129 |
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 109 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต Over Lay เริ่มจากสามแยกบ้านเพชรสันกำแพง(บ้านดอยซิว) ไปบ้านป่าตึง หมู่ 7 ตำบลห้วยทราย poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 128 |
1 - 20 (ทั้งหมด 66 รายการ) 1 2 3 4
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน
ฝ่ายบริหาร
นายจีรพงค์ เต็มจิตร์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย
โทร : 053-101589 ต่อ 18
นายจีรพงค์ เต็มจิตร์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย
โทร : 053-101589 ต่อ 18
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร