info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลห้วยทราย 143 หมู่4 ต.ห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 โทรศัพท์ 053-101589 โทรสาร 053-101589 ต่อ 12


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 235
volume_down ประกาศ
insert_drive_file การออกสำรวจทรัพย์สินในเขตตำบลห้วยทราย ประจำปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44 |
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
insert_drive_file โครงการบริหารจัดการขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26 |
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33 |
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่2) ประจำปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33 |
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34 |
insert_drive_file ข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลห้วยทราย เรือง แจ้งกำหนดการเปิดเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยทราย poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65 |
insert_drive_file โครงการก่อนสร้างถนนคอนกรีตเสริมเล็ก บริเวณถนนข้างประปาหมู่บ้าน - ถนนบ้านไร่พัฒนา หมู่ที่ 5 บ้านหม้อ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 3 หมู่ที่ 8 บ้านห้วยทราย poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดรางระบายน้ำ บริเวณ ซอย 11 หมู่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ ซอย 1 หมู่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ ซอย 3 หมู่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บริเวณข้างบ้านนายดวงทิพย์ หมู่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52 |
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่1) ประจำปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ ซอย 5 หมู่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37 |
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62 |
insert_drive_file เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66 |
insert_drive_file คำสั่งอำเภอสันกำแพง เรื่อง แต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53 |
1 - 20 (ทั้งหมด 96 รายการ) 1 2 3 4 5
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหาร
(นายวัยศักดิ์ ใจเทพ)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย
(นายวัยศักดิ์ ใจเทพ)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด
public ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด