messager
 
เทศบาลตำบลห้วยทราย info_outline ข้อมูลการติดต่อ folder มาตรการประหยัดพลังงาน folder สื่อการจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
volume_down ประกาศ
ประกาศสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2567 และ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2568 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 29
ประกาศเทศบาลตำบลห้วยทราย เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 89
เรียกประชุมชภาเทศบาลตำบลห้วยทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 49
เรียกประชุมสภา,นัดประชุมสภา,ประชาสัมพันธ์ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2566 | เปิดอ่าน : 14
ประกาศสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย เรื่อง เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2566 | เปิดอ่าน : 9
สื่อประชาสัมพันธ์ : แผ่นพับลดความรุนแรงในครอบครัว poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2566 | เปิดอ่าน : 68
ประกาศเทศบาลตำบลห้วยทราย เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 71
ประกาศเทศบาลตำบลห้วยทราย เรื่อง การออกสำรวจป้ายที่ต้องเสียภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 64
ประชาสัมพันธ์ การออกสำรวจทรัพย์สินในเขตเทศบาลตำบลห้วยทราย poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 73
เรียกประชุมชภาเทศบาลตำบลห้วยทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2566 | เปิดอ่าน : 57
เรียกประชุมชภาเทศบาลตำบลห้วยทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2566 | เปิดอ่าน : 69
เรียกประชุมชภาเทศบาลตำบลห้วยทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2566 | เปิดอ่าน : 96
ประชาสัมพันธ์ ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสีย ประจำเดือน มิ.ย. 2566
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2566 | เปิดอ่าน : 6
สื่อประชาสัมพันธ์ : คู่มือเอกสารใช้ทำบัตรคนพิการ (ครั้งแรก)
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2566 | เปิดอ่าน : 6
ประชาสัมพันธ์ ฐานข้อมูลตลาดในพื้นที่ เทศบาลตำบลห้วยทราย
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2566 | เปิดอ่าน : 7
สื่อประชาสัมพันธ์ : วันสิ้งแวดล้อมโลก
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2566 | เปิดอ่าน : 8
สื่อประชาสัมพันธ์ : 31 พ.ค. วันงดสูบบุหรี่โลก
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2566 | เปิดอ่าน : 7
สื่อประชาสัมพันธ์ : ว่าด้วยเรื่องของบุหรี่ วันงดสูบบุหรี่โลก
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2566 | เปิดอ่าน : 6
ประชาสัมพันธ์นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2566 | เปิดอ่าน : 3
ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 และ หนังสือเรียกประชุมสภาฯ
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 3
1 - 20 (ทั้งหมด 176 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9