เทศบาลตำบลห้วยทราย info_outline ข้อมูลการติดต่อ folder มาตรการประหยัดพลังงาน folder สื่อการจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
volume_down ประกาศ
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลห้วยทราย เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file เรียกประชุมชภาเทศบาลตำบลห้วยทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
photo สื่อประชาสัมพันธ์ : แผ่นพับลดความรุนแรงในครอบครัว poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลห้วยทราย เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลห้วยทราย เรื่อง การออกสำรวจป้ายที่ต้องเสียภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ การออกสำรวจทรัพย์สินในเขตเทศบาลตำบลห้วยทราย poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
insert_drive_file เรียกประชุมชภาเทศบาลตำบลห้วยทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file เรียกประชุมชภาเทศบาลตำบลห้วยทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file เรียกประชุมชภาเทศบาลตำบลห้วยทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลห้วยทราย เรื่อง: ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลห้วยทราย เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียอาคาร 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลห้วยทราย เรื่อง : ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลห้วยทราย เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลห้วยทราย 2566
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลห้วยทราย เรื่อง:ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อราชการของเทศบาลตำบลห้วยทราย poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย เรื่อง ระเบียบสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย ว่าด้วยดำเนินการของประชาชน ในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2566 และ วันเริ่มประชุมสภาสมัย แรก ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
insert_drive_file รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 215
insert_drive_file รับโอน (ย้าย) พนักงานครูเทศบาล หรือพนักงานครูส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
photo สื่อประชาสัมพันธ์ : มาตรการป้องกันการเผาในที่โล่งและพื้นที่ทางการเกษตร poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
photo เรียกประชุมชภาเทศบาลตำบลห้วยทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file ประกาศบัญชีรายการที่ดินสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ตาม พระราชบัญญัติภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
1 - 20 (ทั้งหมด 163 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9