messager
 
เทศบาลตำบลห้วยทราย info_outline ข้อมูลการติดต่อ folder มาตรการประหยัดพลังงาน folder สื่อการจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
place สถานที่ท่องเที่ยว
1. ป่าดง ปงไหว

ข้อมูล
ป่าดงปงไหวตั้งอยู่ระหว่างอยู่ระหว่าหมู่บ้านม่วงเขียวหมู่ที่ 4 ต.ร้องวัวแดง กับหมู่บ้านป่าตึง หมู่ที่ 7 ต.ห้วยทราย อ.สันกำแพง เป็นป่าหนาทึบ ไม่ปรากฎหลักฐานความเป็นมาชัดเจน แต่จากคำบอกเล่าของผู้เฒ่า ผู้รู้ในหมู่บ้านบอกไว้ว่าแต่เดิมเป็นที่พักแรมของพ่อค้าต่างถิ่น ปัจจุบันค้นพบ บ่อน้ำและพระธาตุ เก่าแก่ตั้งอยู่นอกจากนี้ชาวบ้านยังพบวัตถุโบราณของชาวเผาลัวะฝังไว้ สำหรับป่าดง ปงไหวเป็นสถานที่เป็นเขตดินพรุ ชุ่มน้ำ มักเกิดในที่ชุ่มชื้นหรือเขตป่าไม้อุดมสมบูรณ์เมื่อเดินบนผิวดินบริเวณนั้นดินพรุจะสะเทือนไหวเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์ นอกจากนี้ป่าดง ปงไหวยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เนื่องจากมีต้นไม้หายากหลากหลายชนิด นอกจากนี้ป่าดง ปงไหวยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เนื่องจากมีต้นไม้หายากหลากหลายชนิด
2.อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำพริก

ข้อมูล
อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำพริก ของโครงการชลประทานเชียงใหม่ เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก ตั้งอยู่ ต.ห้วยทราย อ.สันกำแพง