เทศบาลตำบลห้วยทราย info_outline ข้อมูลการติดต่อ folder มาตรการประหยัดพลังงาน folder สื่อการจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
group ฝ่ายสภา
นายประเวท จินาจันทร์
ประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย
โทร : 053-101589 ต่อ 12
นายประชัน ทาอินทร์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายสม ทาเกิด
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายจรัส พลอยแก้วผล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายชัยยาคร จันทร์เพ็ญวัน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายอัษฎาวุฒิ สามเป็ง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายถนอม มหาวงศ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายสายเพชร ทาโปปิน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายอุทัย แก้วหมี
สมาชิสภาเทศบาล เขต 2
นางพวงทอง ปาทา
สมาชิสภาเทศบาล เขต 2
นายวิวัฒ อูปคำ
สมาชิสภาเทศบาล เขต 2
นายบุญมา อินต๊ะแก้ว
สมาชิสภาเทศบาล เขต 2