info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลห้วยทราย 143 หมู่4 ต.ห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 โทรศัพท์ 053-101589 โทรสาร 053-101589 ต่อ 12
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 306
เดือนนี้ 5,895
เดือนที่แล้ว 9,779
ทั้งหมด 54,038

group ฝ่ายสภา
(นายขยัน เป็งเฟย)
ประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย
(นายขยัน เป็งเฟย)
ประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย
(นายชลอ อุปคำ)
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
(นายชลอ อุปคำ)
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
(นายอัครเดช กวีชาญวิเชียร )
สมาชิกสภาเทศบล เขต 1
(นายอัครเดช กวีชาญวิเชียร )
สมาชิกสภาเทศบล เขต 1
(นายศรีธร บุญจันต๊ะ)
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
(นายศรีธร บุญจันต๊ะ)
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
(นายประชัน ทาอินทร์)
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
(นายประชัน ทาอินทร์)
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
(นายเดช บุญทวี)
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
(นายเดช บุญทวี)
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
(นายสม ทาเกิด )
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
(นายสม ทาเกิด )
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
(นายประเวท จินาจันทร์ )
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
(นายประเวท จินาจันทร์ )
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
(นายถาวร จินานาง)
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
(นายถาวร จินานาง)
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
(นายสายเพชร ทาโปปิน)
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
(นายสายเพชร ทาโปปิน)
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
(นายเอนก อินมุตโต)
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
(นายเอนก อินมุตโต)
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
(นายเสาร์คำ นันตาล)
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
(นายเสาร์คำ นันตาล)
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน
ฝ่ายบริหาร
นายจีรพงค์ เต็มจิตร์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย
โทร : 053-101589 ต่อ 18
นายจีรพงค์ เต็มจิตร์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย
โทร : 053-101589 ต่อ 18
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร