info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลห้วยทราย 143 หมู่4 ต.ห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 โทรศัพท์ 053-101589 โทรสาร 053-101589 ต่อ 12สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 46
เมื่อวาน 272
เดือนนี้ 5,776
เดือนที่แล้ว 9,590
ทั้งหมด 38,103

group ฝ่ายสภา

(นายขยัน เป็งเฟย)
ประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย
(นายขยัน เป็งเฟย)
ประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย
(นายชลอ อุปคำ)
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
(นายชลอ อุปคำ)
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
(นายอัครเดช กวีชาญวิเชียร )
สมาชิกสภาเทศบล เขต 1
(นายอัครเดช กวีชาญวิเชียร )
สมาชิกสภาเทศบล เขต 1
(นายศรีธร บุญจันต๊ะ)
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
(นายศรีธร บุญจันต๊ะ)
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
(นายประชัน ทาอินทร์)
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
(นายประชัน ทาอินทร์)
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
(นายเดช บุญทวี)
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
(นายเดช บุญทวี)
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
(นายสม ทาเกิด )
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
(นายสม ทาเกิด )
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
(นายประเวท จินาจันทร์ )
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
(นายประเวท จินาจันทร์ )
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
(นายถาวร จินานาง)
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
(นายถาวร จินานาง)
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
(นายสายเพชร ทาโปปิน)
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
(นายสายเพชร ทาโปปิน)
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
(นายเอนก อินมุตโต)
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
(นายเอนก อินมุตโต)
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
(นายเสาร์คำ นันตาล)
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
(นายเสาร์คำ นันตาล)
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน

(นายวัยศักดิ์ ใจเทพ)

  นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร