info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลห้วยทราย 143 หมู่4 ต.ห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 โทรศัพท์ 053-101589 โทรสาร 053-101589 ต่อ 12


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 101
folder รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
insert_drive_file รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56 |
insert_drive_file รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 167 |
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่ 1 ม.ค 62 ถึง 29 มี.ค. 62 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 175 |
insert_drive_file งบแสดงผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 29 มีนาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 179 |
insert_drive_file รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 174 |
insert_drive_file สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี2561 (ต.ค.-ก.ย.) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 170 |
insert_drive_file สุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2561 รอบ 6 เดือน (ต.ค.-มี.ค.) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 175 |
insert_drive_file แบบรายงานแสดงผลดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำไตรมาสที่ 2 (ต.ค 60.-มี.ค. 60) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 184 |
insert_drive_file แบบรายงานแสดงผลดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค. 60) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 174 |
insert_drive_file รายงานผลรายรับ-รายจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 185 |
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหาร
(นายวัยศักดิ์ ใจเทพ)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย
(นายวัยศักดิ์ ใจเทพ)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด
public ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด