เทศบาลตำบลห้วยทราย info_outline ข้อมูลการติดต่อ folder มาตรการประหยัดพลังงาน folder สื่อการจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
folder รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
insert_drive_file รายงบแสดงฐานะการเงินและรายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบปประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 227
insert_drive_file รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 318
insert_drive_file งบแสดงผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 29 มีนาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 347
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่ 1 ม.ค 62 ถึง 29 มี.ค. 62 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 329
insert_drive_file สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี2561 (ต.ค.-ก.ย.) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 322
insert_drive_file รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 327
insert_drive_file สุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2561 รอบ 6 เดือน (ต.ค.-มี.ค.) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 356
insert_drive_file แบบรายงานแสดงผลดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำไตรมาสที่ 2 (ต.ค 60.-มี.ค. 60) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 353
insert_drive_file แบบรายงานแสดงผลดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค. 60) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 352
insert_drive_file รายงานผลรายรับ-รายจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 350
1 - 11 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1