เทศบาลตำบลห้วยทราย info_outline ข้อมูลการติดต่อ folder มาตรการประหยัดพลังงาน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
folder คู่มือ-ระเบียบ-ขั้นตอนการดำเนินการ
insert_drive_file ตัวอย่าง คำขอต่อใบอนุญาตการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(รายเก่า) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 308
insert_drive_file แผนผังแสดงขั้นตอนการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 315
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 292
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2558(2) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 280
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2558(3) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 294
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2558(4) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 308
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2558(5) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 294
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2558(6) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 313
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2558(7) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 301
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2558(8) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 310
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2558(9) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 299
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2558(10) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 696
insert_drive_file ตัวอย่าง การกรอกคำขอแจ้งเลิกการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 288
insert_drive_file ตัวอย่าง การกรอกคำขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (รายใหม่) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 287
insert_drive_file แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการร้องเรียน-ร้องทุกข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 285
insert_drive_file ขั้นตอนการขออนุญาตปลูกสร้างและดัดแปลง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 307
insert_drive_file ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการประชาชนเพื่อสนับสนุนเพื่ออุปโภคบริโภค poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 292
insert_drive_file แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานการชำระภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 268
insert_drive_file แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานการชำระภาษีบำรุงท้องที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 277
1 - 19 (ทั้งหมด 19 รายการ) 1