info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลห้วยทราย 143 หมู่4 ต.ห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 โทรศัพท์ 053-101589 โทรสาร 053-101589 ต่อ 12


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 138
เดือนนี้ 6,294
เดือนที่แล้ว 14,449
ทั้งหมด 80,310

folder คู่มือ-ระเบียบ-ขั้นตอนการดำเนินการ
insert_drive_file ตัวอย่าง คำขอต่อใบอนุญาตการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(รายเก่า) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 153 |
insert_drive_file แผนผังแสดงขั้นตอนการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 156 |
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2558(10) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 400 |
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2558(9) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 142 |
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2558(8) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 151 |
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2558(7) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 147 |
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2558(6) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 156 |
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2558(5) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 141 |
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2558(4) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 157 |
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2558(3) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 144 |
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2558(2) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 129 |
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 143 |
insert_drive_file ตัวอย่าง การกรอกคำขอแจ้งเลิกการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 134 |
insert_drive_file ตัวอย่าง การกรอกคำขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (รายใหม่) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 132 |
insert_drive_file แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานการชำระภาษีบำรุงท้องที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 126 |
insert_drive_file แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานการชำระภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 128 |
insert_drive_file ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการประชาชนเพื่อสนับสนุนเพื่ออุปโภคบริโภค poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 135 |
insert_drive_file ขั้นตอนการขออนุญาตปลูกสร้างและดัดแปลง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 140 |
insert_drive_file แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการร้องเรียน-ร้องทุกข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 129 |
1 - 19 (ทั้งหมด 19 รายการ) 1
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหาร
(นายวัยศักดิ์ ใจเทพ)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย
(นายวัยศักดิ์ ใจเทพ)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด
public ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด