เทศบาลตำบลห้วยทราย info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
folder คู่มือ-ระเบียบ-ขั้นตอนการดำเนินการ
insert_drive_file ตัวอย่าง คำขอต่อใบอนุญาตการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(รายเก่า) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 279
insert_drive_file แผนผังแสดงขั้นตอนการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 284
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 261
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2558(2) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 248
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2558(3) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 263
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2558(4) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 278
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2558(5) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 260
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2558(6) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 279
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2558(7) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 270
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2558(8) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 274
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2558(9) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 267
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2558(10) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 627
insert_drive_file ตัวอย่าง การกรอกคำขอแจ้งเลิกการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 252
insert_drive_file ตัวอย่าง การกรอกคำขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (รายใหม่) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 254
insert_drive_file แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการร้องเรียน-ร้องทุกข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 252
insert_drive_file ขั้นตอนการขออนุญาตปลูกสร้างและดัดแปลง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 272
insert_drive_file ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการประชาชนเพื่อสนับสนุนเพื่ออุปโภคบริโภค poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 260
insert_drive_file แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานการชำระภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 242
insert_drive_file แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานการชำระภาษีบำรุงท้องที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 244
1 - 19 (ทั้งหมด 19 รายการ) 1