info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลห้วยทราย 143 หมู่4 ต.ห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 โทรศัพท์ 053-101589 โทรสาร 053-101589 ต่อ 12
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 318
เดือนนี้ 5,907
เดือนที่แล้ว 9,791
ทั้งหมด 54,050

folder คู่มือ-ระเบียบ-ขั้นตอนการดำเนินการ
insert_drive_file ตัวอย่าง คำขอต่อใบอนุญาตการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(รายเก่า) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 113 |
insert_drive_file แผนผังแสดงขั้นตอนการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 116 |
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2558(10) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 247 |
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2558(9) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 106 |
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2558(8) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 106 |
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2558(7) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 110 |
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2558(6) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 115 |
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2558(5) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105 |
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2558(4) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 117 |
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2558(3) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 106 |
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2558(2) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89 |
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98 |
insert_drive_file ตัวอย่าง การกรอกคำขอแจ้งเลิกการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96 |
insert_drive_file ตัวอย่าง การกรอกคำขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (รายใหม่) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94 |
insert_drive_file แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานการชำระภาษีบำรุงท้องที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93 |
insert_drive_file แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานการชำระภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92 |
insert_drive_file ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการประชาชนเพื่อสนับสนุนเพื่ออุปโภคบริโภค poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92 |
insert_drive_file ขั้นตอนการขออนุญาตปลูกสร้างและดัดแปลง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96 |
insert_drive_file แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการร้องเรียน-ร้องทุกข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90 |
1 - 19 (ทั้งหมด 19 รายการ) 1
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน
ฝ่ายบริหาร
นายจีรพงค์ เต็มจิตร์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย
โทร : 053-101589 ต่อ 18
นายจีรพงค์ เต็มจิตร์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย
โทร : 053-101589 ต่อ 18
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร