info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลห้วยทราย 143 หมู่4 ต.ห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 โทรศัพท์ 053-101589 โทรสาร 053-101589 ต่อ 12


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 200
folder รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
insert_drive_file รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ (รายรับ) ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50 |
insert_drive_file รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ (รายจ่าย) ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50 |
insert_drive_file รายงานแสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ประจำไตรมาสที่ 3) พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 131 |
insert_drive_file รายงานแสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ประจำไตรมาสที่ 1+2) พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 162 |
insert_drive_file งบแสดงผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 29 มีนาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 142 |
1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ) 1
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหาร
(นายวัยศักดิ์ ใจเทพ)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย
(นายวัยศักดิ์ ใจเทพ)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด
public ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด