info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลห้วยทราย 143 หมู่4 ต.ห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 โทรศัพท์ 053-101589 โทรสาร 053-101589 ต่อ 12


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 241
folder ภาพโครงการก่อสร้างต่างๆ
โครงการก่อสร้างถนนนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562)
ผู้โพส : admin
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบover- lay บ้านป่าตึง หมู่ที่ 7 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562)
ผู้โพส : admin
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562)
ผู้โพส : admin
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562)
ผู้โพส : admin
โครงการก่อสร้างรั้ว สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยทราย หมู่ที่ 4 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562)
ผู้โพส : admin
โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562)
ผู้โพส : admin
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ซอย 5 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562)
ผู้โพส : admin
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562)
ผู้โพส : admin
โครงการต่อเติมหลังคาด้านหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 4 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562)
ผู้โพส : admin
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บริเวณหน้าบ้านนางบุญยวง เขื่อนแดง หมู่ที่ 6 บ้านดอยซิว ตามแบบเทศบาลตำบลห้วยทราย (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561) (6 ภาพ)
ผู้โพส : admin
1 - 10 (ทั้งหมด 18 รายการ) 1 2
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหาร
(นายวัยศักดิ์ ใจเทพ)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย
(นายวัยศักดิ์ ใจเทพ)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด
public ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด