info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลห้วยทราย 143 หมู่4 ต.ห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 โทรศัพท์ 053-101589 โทรสาร 053-101589 ต่อ 12


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 280
folder วัดในตำบลห้วยทราย
1. วัดแม่ตาด หมู่ 1 ต.ห้วยทราย อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130
2.วัดหนองแสะ หมู่ 2 ต.ห้วยทราย อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130
3.วัดล้านตอง หมู่ 3 ต.ห้วยทราย อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130

4.วัดสันเข้าแคบกลาง หมู่ 4 ต.ห้วยทราย อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130

5.วัดบ้านหม้อ หมู่ 5 ต.ห้วยทราย อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130

6.วัดดอยซิว หมู่ 6 ต.ห้วยทราย อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130

7.วัดป่าตึง หมู่ 7 ต.ห้วยทราย อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130

8.สำนักสงฆ์ดอยน้อย หมู่ 8 ต.ห้วยทราย อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130

แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหาร
(นายวัยศักดิ์ ใจเทพ)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย
(นายวัยศักดิ์ ใจเทพ)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด
public ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด