info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลห้วยทราย 143 หมู่4 ต.ห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 โทรศัพท์ 053-101589 โทรสาร 053-101589 ต่อ 12
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 324
เดือนนี้ 5,913
เดือนที่แล้ว 9,797
ทั้งหมด 54,056

volume_down ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์.

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ(ITA)

ประจำปีงบประมาณ 2563

 

***ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก***

เทศบาลตำบลห้วยทราย ขอความอนุเคราะห์จากท่านผู้ที่เคยมาติดต่อหรือมารับบริการที่เทศบาล

สามารถเข้าไปตอบแบบสอบถาม (แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก)

ตามลิ้งค์ หรือ สแกน QR Code ด้านล่างนี้ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

              itas.nacc.go.th/go/iit/vsyc4u

                  

 

***ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน***

สำหรับพนักงานและจเ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลห้วยทราย 

สามารถเข้าไปตอบแบบสอบถาม (แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน)

ตามลิ้งค์ หรือ สแกน QR Code ด้านล้างนี้ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

           itas.nacc.go.th/go/iit/vsyc4u

                

 --------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

*** เทศบาลตำบลห้วยทราย ขอประชาสัมพันธ์การชำระภาษีดังนี้ ***

1. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กำหนดชำระตั้งแต่ บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563

2. ภาษีป้าย ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง เดือนมีนาคม 2563

โดยสามารถติดต่อได้ที่ห้องจัดเก็บรายได้ เทศบาลตำบลห้วยทราย โทรศัพท์ 053-101589 หรือ 053-101600

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------

***ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก***

เทศบาลตำบลห้วยทราย ขอความอนุเคราะห์จาก ท่านผู้ที่เคยมาติดต่อหรือมารับบริการที่เทศบาล

สามารถเข้าไปตอบแบบสอบถาม (แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก)

ตามลิ้งค์ หรือ สแกน QR Code ด้านล่างนี้ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 พ.ค. 2562

               itas.nacc.go.th/go/eit/vsyc4u

***ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน***

 สำหรับพนักงาน เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลห้วยทราย

สามารถเข้าไปตอบแบบสอบถาม (แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน)

ตามลิ้งค์ หรือ สแกน QR Code ด้านล่างนี้ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 พ.ค. 2562

 

              itas.nacc.go.th/go/iit/vsyc4u

--------------------------------------------------------------------------------

 

***ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)***

ตัวอย่างบัตรเลือกตั้งและแบบทดลองทำเครื่องหมาย (X) กากบาท 

 

 

 

 -----------------------------------------------------------------------------

 

*** เทศบาลตำบลห้วยทราย ขอประชาสัมพันธ์การชำระภาษีดังนี้ ***

1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน กำหนดชำระตั้งแต่ เดือน มกราคม ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2562

2. ภาษีบำรุงท้องที่ กำหนดชำระตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง เดือนเมษายน 2562

3. ภาษีป้าย ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง เดือนมีนาคม 2562
โดยสามารถติดต่อได้ที่ห้องจัดเก็บรายได้ เทศบาลตำบลห้วยทราย โทรศัพท์ 053-101589 หรือ 053-101600

 

 

***ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน***

สำหรับพนักงาน เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลห้วยทราย 

สามารถเข้าไปตอบแบบสอบถาม (แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วยเสียภายใน)

ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 พ.ย. 61

 

                    itas.nacc.go.th/go/iit/vsyc4u

 

 

*** ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ***

 เทศบาลตำบลห้วยทราย ขอความอนุเคราะห์จากท่านผู้ที่เคยมาติดต่อ หรือ มารับบริการที่เทศบาล

 สามารถเข้าไปตอบแบบสอบถาม (แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก)

ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้  ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่  30 พ.ย. 61 

                       itas.nacc.go.th/go/eit/vsyc4u

(เมื่อ: )

 

 

 

 

 

 

แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน
ฝ่ายบริหาร
นายจีรพงค์ เต็มจิตร์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย
โทร : 053-101589 ต่อ 18
นายจีรพงค์ เต็มจิตร์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย
โทร : 053-101589 ต่อ 18
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร