info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลห้วยทราย 143 หมู่4 ต.ห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 โทรศัพท์ 053-101589 โทรสาร 053-101589 ต่อ 12


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 262
folder แผนการดำเนินงานประจำปี
insert_drive_file แผนดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่องประกาศใช้แแผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลห้วยทราย ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 128 |
insert_drive_file แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 150 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่องประกาศใช้แแผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลห้วยทราย ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 182 |
insert_drive_file แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 205 |
insert_drive_file แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 201 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลห้วยทราย เรื่องประกาศใช้แผนดำเนินงานของเทศบาลตำบลห้วยทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 175 |
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหาร
(นายวัยศักดิ์ ใจเทพ)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย
(นายวัยศักดิ์ ใจเทพ)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด
public ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด