messager
 
เทศบาลตำบลห้วยทราย info_outline ข้อมูลการติดต่อ folder มาตรการประหยัดพลังงาน folder สื่อการจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
folder ผลิตภัณฑ์ชุมชน
2. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเย็บผ้าแม่บ้านเกษตรกรบ้านแม่ตาด (เคหะภัณฑ์ผ้า)
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ปลอกหมอนอิง ผ้าปัก ผ้าถักด้วยมือ ระดับ 5 ดาว สถานที่ตั้ง : 40 หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ติดต่อ : คุณแสนสุข ริญญา โทร : 053-881573 , 081-9857835
1. กระเป๋าผ้าสันกำแพง
ประเภทผลิตภัณฑ์ : กระเป๋าผ้าคอตตอน ผ้าแคนวาส ผ้าทอนกฮูก จัดจำหน่ายทั้งราคาปลีกและราคาส่ง ที่ตั้ง : 67 หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ติดต่อ : คุณภัครัศมี นาหิรัญ โทร : 084-4568326 , 063-6269783 : bag220158 (Line ID)
เวปไซต์ / Facebook / ID Line


3. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแม่ตาด (กิจกรรมแปรรูปขนมอบ)
ชื่อผลิตภัณฑ์ : คุกกี้อบกรอบขนมงาหน้าแตก , คุกกี้งาพื้นเมือง , คุกกี้มะพร้าว ระดับ 5 ดาว สถานที่ตั้ง : 90 หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ติดต่อ : คุณรัตนา ศรีบุณยาภิรัต โทร : 081-0221997 , 053-881295
เวปไซต์ / Facebook / ID Line
4. วิสาหกิจมชนกลุ่มเย็บกระเป๋าจากไม้ไผ่ ตำบลห้วยทราย
ชื่อผลิตภัณฑ์ : กระเป๋าผ้าคอตตอน สถานที่ตั้ง : 22/4 หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ติดต่อ : คุณผ่องพรรณี อินต๊ะแก้ว โทร : 089-6362852 , 053-88117
เวปไซต์ / Facebook / ID Line
5. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวกล้องงอกบ้านคนเมือง
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ข้าวกล้องงอก ตราคันไถ สถานที่ตั้ง : 99/1 หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ติดต่อ : คุณสุภไชย จันนันโท โทร : 088-5534061
เวปไซต์ / Facebook / ID Line
6. น้ำพริกสำเร็จรูปตราแม่ไพรินทร์
ชื่อผลิตภัณฑ์ : น้ำพริกสำเร็จรูป ตราแม่ไพรินทร์ สถานที่ตั้ง : 56 หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ติดต่อ : คุณประไพรินทร์ ยอดทรงธรรม , คุณณัฐพล คำฟู โทร : 081-1799659 , 085-0377456 , 082-4811681
เวปไซต์ / Facebook / ID Line


7. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพบ้านล้านตอง
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ผลิตภัณฑ์จากไม้มะม่วง , สถานที่ตั้ง : 146/2 หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ติดต่อ : คุณวารุณี วัชรปัญญาศิลป์ โทร : 081-6038066
เวปไซต์ / Facebook / ID Line