info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลห้วยทราย 143 หมู่4 ต.ห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 โทรศัพท์ 053-101589 โทรสาร 053-101589 ต่อ 12
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 319
เดือนนี้ 5,908
เดือนที่แล้ว 9,792
ทั้งหมด 54,051

folder ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชน

1.  กระเป๋าผ้าสันกำแพง

ประเภทผลิตภัณฑ์  :  กระเป๋าผ้าคอตตอน  ผ้าแคนวาส  ผ้าทอนกฮูก  จัดจำหน่ายทั้งราคาปลีกและราคาส่ง

ที่ตั้ง  :  67  หมู่ที่ 2  ตำบลห้วยทราย  อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่

ติดต่อ   คุณภัครัศมี  นาหิรัญ            โทร    084-4568326  , 063-6269783

เวปไซต์ / Facebook / ID Line : www.cottonbag-sankamphaeng.com/

                                         :  www.facebook.com/kataibagowl/ 

                                         :  bag220158  (Line ID)

2.  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเย็บผ้าแม่บ้านเกษตรกรบ้านแม่ตาด (เคหะภัณฑ์ผ้า)

ชื่อผลิตภัณฑ์  :  ปลอกหมอนอิง ผ้าปัก ผ้าถักด้วยมือ    ระดับ ดาว

สถานที่ตั้ง  :  40  หมู่ที่ 1  ตำบลห้วยทราย  อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่

ติดต่อ   คุณแสนสุข  ริญญา          โทร    053-881573 081-9857835

เวปไซต์ / Facebook / ID Line :  www.thaitambon.com/shop/011213152210-วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเย็บผ้าแม่บ้านเกษตรกรบ้านแม่ตาด(เคหะภัณฑ์ผ้า)

3. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแม่ตาด (กิจกรรมแปรรูปขนมอบ)

ชื่อผลิตภัณฑ์  :  คุกกี้อบกรอบขนมงาหน้าแตก คุกกี้งาพื้นเมือง คุกกี้มะพร้าว    ระดับ  5 ดาว

สถานที่ตั้ง  :  90  หมู่ที่ 1  ตำบลห้วยทราย  อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่

ติดต่อ   คุณรัตนา  ศรีบุณยาภิรัต

โทร     081-0221997 053-881295

เวปไซต์ / Facebook / ID Line           :  -

4. วิสาหกิจมชนกลุ่มเย็บกระเป๋าจากไม้ไผ่ ตำบลห้วยทราย


ชื่อผลิตภัณฑ์  :  กระเป๋าผ้าคอตตอน

สถานที่ตั้ง  :  22/4  หมู่ที่ 7  ตำบลห้วยทราย  อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่

ติดต่อ   คุณผ่องพรรณี  อินต๊ะแก้ว           โทร     089-6362852 053-88117

เวปไซต์ / Facebook / ID Line           :  -

5.  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวกล้องงอกบ้านคนเมือง

 

 

ชื่อผลิตภัณฑ์  : ข้าวกล้องงอก ตราคันไถ

สถานที่ตั้ง  :  99/1  หมู่ที่ 6  ตำบลห้วยทราย  อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่

ติดต่อ   คุณสุภไชย  จันนันโท           โทร     088-5534061

เวปไซต์ / Facebook / ID Line           :  

6.  น้ำพริกสำเร็จรูปตราแม่ไพรินทร์

 

ชื่อผลิตภัณฑ์  : น้ำพริกสำเร็จรูป ตราแม่ไพรินทร์

สถานที่ตั้ง  :  56  หมู่ที่ 6  ตำบลห้วยทราย  อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่

ติดต่อ   คุณประไพรินทร์  ยอดทรงธรรม คุณณัฐพล คำฟู           โทร     081-1799659 , 085-0377456 , 082-4811681

เวปไซต์ / Facebook / ID Line           : www.maepairing.com/product.php

                                                    : www.facebook.com/Meapairin/

7. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพบ้านล้านตอง

 

ชื่อผลิตภัณฑ์  : ผลิตภัณฑ์จากไม้มะม่วง ,

สถานที่ตั้ง  :  146/2  หมู่ที่ 3  ตำบลห้วยทราย  อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่

ติดต่อ   คุณวารุณี  วัชรปัญญาศิลป์           โทร     081-6038066

เวปไซต์ / Facebook / ID Line           : &Weehat  ,  iswarunee

แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน
ฝ่ายบริหาร
นายจีรพงค์ เต็มจิตร์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย
โทร : 053-101589 ต่อ 18
นายจีรพงค์ เต็มจิตร์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย
โทร : 053-101589 ต่อ 18
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร