info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลห้วยทราย 143 หมู่4 ต.ห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 โทรศัพท์ 053-101589 โทรสาร 053-101589 ต่อ 12


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 252
arrow_forward ศึกษา
insert_drive_file ข้อมูลนักเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลห้วยทราย และสังกัดอื่น ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 |
insert_drive_file ฐานข้อมูลวัดในตำบลห้วยทราย poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 191 |
insert_drive_file มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศพด.ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 157 |
insert_drive_file ข้อมูลนักเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลห้วยทราย และสังกัดอื่น poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 164 |
insert_drive_file ภูมิปัญญาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 330 |
insert_drive_file แนวทางการจัดกิจกรรมค่ายอาเซียน poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 168 |
insert_drive_file แนวทางการบริหารจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 167 |
insert_drive_file สาระน่ารู้เกี่ยวกับอาเซียน poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 172 |
insert_drive_file ค่านิยมไทย 12 ประการ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 162 |
insert_drive_file ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นในตำบลห้วยทราย poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 187 |
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหาร
(นายวัยศักดิ์ ใจเทพ)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย
(นายวัยศักดิ์ ใจเทพ)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด
public ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด