messager
 
เทศบาลตำบลห้วยทราย info_outline ข้อมูลการติดต่อ folder มาตรการประหยัดพลังงาน folder สื่อการจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
folder ข้อมูลการเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อมูลการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วร่วม ประจำปี 2567
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
จัดประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านในพื้นที่ หมู่ 3 และ หมู่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกัน แก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 (Kick off) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติความปลอดภัยทางถนน poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
กิจกรรม Big Cleaning day ตามโครงการ "ถนนสวย เมืองสะอาด ดอกไม้งาม" poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 172
โครงการจัดประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลห้วยทราย จัดกิจกรรมวันเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78
วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลห้วยทราย จัดประชุม ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาโรคโควิด-19 ภายในพื้นที่ตำบลห้วยทราย poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1