เทศบาลตำบลห้วยทราย info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
folder กองทุนหลักประกันสุขภาพ
insert_drive_file ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลห้วยทราย พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 275
insert_drive_file คำสั่งคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 270
insert_drive_file คณะกรรมการอนุกรรมการฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 268
insert_drive_file ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ปี 2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 260
insert_drive_file แบบ กท1 แบบเสนอโครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 258
insert_drive_file แบบ กท 2 แบบผลการพิจารณาโครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 209
insert_drive_file แบบ กท3 แบบรารยงานผลการดำเนินโครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 228
insert_drive_file แบบ กท 4 ใบเบิกเงิน poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 241
insert_drive_file แบบ กท5 บันทึกข้อตกลง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 258
insert_drive_file แบบ กท 6 ใบสำคัญรับเงิน poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 255
insert_drive_file แบบ กท 7 ใบสำคัญรับเงิน poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 273
insert_drive_file แบบ กท 8 ใบสืบ-เสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 674
insert_drive_file แบบ กท 9 แบบเบิกจ่ายค่าตอบแทน poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 258
insert_drive_file แบบ กท.10 ใบรับรองแทนใบเสร็จ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 260
insert_drive_file แบบ กท 11 ใบยืมเงิน poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 274
insert_drive_file แบบ กท 12 หนังสือมอบอำนาจ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 293
insert_drive_file แบบ กท 13 ขออนุมัติจัดซื้อ - จัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 267
insert_drive_file แบบ กท 14 ใบจัดซื้อ - จัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 262
insert_drive_file แบบ กท 15 ใบตรวจรับพัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 278
insert_drive_file แบบ กท 16 สัญญาการยืมเงิน poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 272
1 - 20 (ทั้งหมด 23 รายการ) 1 2