info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลห้วยทราย 143 หมู่4 ต.ห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 โทรศัพท์ 053-101589 โทรสาร 053-101589 ต่อ 12
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 300
เดือนนี้ 5,889
เดือนที่แล้ว 9,773
ทั้งหมด 54,032

folder กองทุนหลักประกันสุขภาพ
insert_drive_file ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลห้วยทราย พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 111 |
insert_drive_file คำสั่งคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 104 |
insert_drive_file คณะกรรมการอนุกรรมการฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108 |
insert_drive_file ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ปี 2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108 |
insert_drive_file แบบหนังสือ(คืนเงิน) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 111 |
insert_drive_file แบบหนังสือ(ขอรับเงิน) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 116 |
insert_drive_file แบบหนังสือ(รายงานผลโครงการ) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 106 |
insert_drive_file แบบ กท 16 สัญญาการยืมเงิน poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 110 |
insert_drive_file แบบ กท 15 ใบตรวจรับพัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 117 |
insert_drive_file แบบ กท 14 ใบจัดซื้อ - จัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105 |
insert_drive_file แบบ กท 13 ขออนุมัติจัดซื้อ - จัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91 |
insert_drive_file แบบ กท 12 หนังสือมอบอำนาจ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 115 |
insert_drive_file แบบ กท 11 ใบยืมเงิน poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108 |
insert_drive_file แบบ กท.10 ใบรับรองแทนใบเสร็จ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97 |
insert_drive_file แบบ กท 9 แบบเบิกจ่ายค่าตอบแทน poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93 |
insert_drive_file แบบ กท 8 ใบสืบ-เสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 144 |
insert_drive_file แบบ กท 7 ใบสำคัญรับเงิน poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 110 |
insert_drive_file แบบ กท 6 ใบสำคัญรับเงิน poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 101 |
insert_drive_file แบบ กท5 บันทึกข้อตกลง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98 |
insert_drive_file แบบ กท 4 ใบเบิกเงิน poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91 |
1 - 20 (ทั้งหมด 23 รายการ) 1 2
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน
ฝ่ายบริหาร
นายจีรพงค์ เต็มจิตร์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย
โทร : 053-101589 ต่อ 18
นายจีรพงค์ เต็มจิตร์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย
โทร : 053-101589 ต่อ 18
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร