เทศบาลตำบลห้วยทราย info_outline ข้อมูลการติดต่อ folder มาตรการประหยัดพลังงาน folder สื่อการจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
folder กองทุนหลักประกันสุขภาพ
insert_drive_file ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลห้วยทราย พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 318
insert_drive_file คำสั่งคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 308
insert_drive_file คณะกรรมการอนุกรรมการฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 308
insert_drive_file ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ปี 2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 294
insert_drive_file แบบ กท1 แบบเสนอโครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 344
insert_drive_file แบบ กท 2 แบบผลการพิจารณาโครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 246
insert_drive_file แบบ กท3 แบบรารยงานผลการดำเนินโครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 266
insert_drive_file แบบ กท 4 ใบเบิกเงิน poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 281
insert_drive_file แบบ กท5 บันทึกข้อตกลง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 293
insert_drive_file แบบ กท 6 ใบสำคัญรับเงิน poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 321
insert_drive_file แบบ กท 7 ใบสำคัญรับเงิน poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 323
insert_drive_file แบบ กท 8 ใบสืบ-เสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1000
insert_drive_file แบบ กท 9 แบบเบิกจ่ายค่าตอบแทน poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 299
insert_drive_file แบบ กท.10 ใบรับรองแทนใบเสร็จ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 297
insert_drive_file แบบ กท 11 ใบยืมเงิน poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 325
insert_drive_file แบบ กท 12 หนังสือมอบอำนาจ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 337
insert_drive_file แบบ กท 13 ขออนุมัติจัดซื้อ - จัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 315
insert_drive_file แบบ กท 14 ใบจัดซื้อ - จัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 309
insert_drive_file แบบ กท 15 ใบตรวจรับพัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 322
insert_drive_file แบบ กท 16 สัญญาการยืมเงิน poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 309
1 - 20 (ทั้งหมด 23 รายการ) 1 2