info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลห้วยทราย 143 หมู่4 ต.ห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 โทรศัพท์ 053-101589 โทรสาร 053-101589 ต่อ 12

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 89
image ลานกีฬาภายในตำบลห้วยทราย
ลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านแม่ตาด [17 สิงหาคม 2564]
ลานอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก หมู่ที่ 2 บ้านหนองแสะ [17 สิงหาคม 2564]
สนามกีฬาตำบลห้วยทราย โรงเรียนวัดล้านตอง หมู่ที่ 3 [17 สิงหาคม 2564]
ลานอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน วัดสันข้าวแคบกลาง หมู่ที่ 4 [17 สิงหาคม 2564]
ลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5 บ้านหม้อ [17 สิงหาคม 2564]
สนามกีฬาต้านยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติบ้านดอยซิว หมู่ที่ 6 [17 สิงหาคม 2564]
สนามกีฬาโรงเรียนบ้านป่าตึงดอยซิว หมู่ที่ 7 [17 สิงหาคม 2564]
ลานกีฬา หมู่ที่ 8 บ้านห้วยทราย [17 สิงหาคม 2564]
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหาร
(นายวัยศักดิ์ ใจเทพ)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย
(นายวัยศักดิ์ ใจเทพ)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด
public ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด