เทศบาลตำบลห้วยทราย info_outline ข้อมูลการติดต่อ folder มาตรการประหยัดพลังงาน folder สื่อการจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
image ลานกีฬาภายในตำบลห้วยทราย
ลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านแม่ตาด [17 สิงหาคม 2564]
ลานอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก หมู่ที่ 2 บ้านหนองแสะ [17 สิงหาคม 2564]
สนามกีฬาตำบลห้วยทราย โรงเรียนวัดล้านตอง หมู่ที่ 3 [17 สิงหาคม 2564]
ลานอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน วัดสันข้าวแคบกลาง หมู่ที่ 4 [17 สิงหาคม 2564]
ลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5 บ้านหม้อ [17 สิงหาคม 2564]
สนามกีฬาต้านยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติบ้านดอยซิว หมู่ที่ 6 [17 สิงหาคม 2564]
สนามกีฬาโรงเรียนบ้านป่าตึงดอยซิว หมู่ที่ 7 [17 สิงหาคม 2564]
ลานกีฬา หมู่ที่ 8 บ้านห้วยทราย [17 สิงหาคม 2564]
1 1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ)