info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลห้วยทราย 143 หมู่4 ต.ห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 โทรศัพท์ 053-101589 โทรสาร 053-101589 ต่อ 12


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 250
folder เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
insert_drive_file เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61 |
insert_drive_file ประกาศ เทศบาลตำบลห้วยทราย เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตคอรัปชั่น poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56 |
insert_drive_file ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 205 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง เจตนารมย์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 144 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง การกำหนเนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 141 |
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหาร
(นายวัยศักดิ์ ใจเทพ)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย
(นายวัยศักดิ์ ใจเทพ)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด
public ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด