เทศบาลตำบลห้วยทราย info_outline ข้อมูลการติดต่อ folder มาตรการประหยัดพลังงาน folder สื่อการจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
folder เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
photo สื่อประชาสัมพันธ์ no gift policy poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 99
insert_drive_file การประกาศเจตนารมณ์ เรือง สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 2565 และ งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81
insert_drive_file ประกาศ เทศบาลตำบลห้วยทราย เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตคอรัปชั่น poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 234
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 223
insert_drive_file เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 245
insert_drive_file ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 370
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง การกำหนเนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 309
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง เจตนารมย์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 298
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1