info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลห้วยทราย 143 หมู่4 ต.ห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 โทรศัพท์ 053-101589 โทรสาร 053-101589 ต่อ 12


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 240
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ

แจ้งร้องเรียน ร้องทุกข์ ONLINE
เทศบาลตำบลห้วยทราย
อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

ใส่ code:

 ขอตัดกิ่งไม้ เนื่องจากอยู่ในแนวสายไฟฟ้า ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน เพราะอยู่ใกล้บ้านเรือนประชาชนมาก

เทศบาลรับเรื่อง พร้อมดำเนินการให้ครับ ขอบคุณครับ

(โดย:xxxxx เขียนเมื่อ:30 กรกฏาคม 2564)

1 รายการที่ดำเนินการแล้ว

แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหาร
(นายวัยศักดิ์ ใจเทพ)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย
(นายวัยศักดิ์ ใจเทพ)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด
public ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด