info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลห้วยทราย 143 หมู่4 ต.ห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 โทรศัพท์ 053-101589 โทรสาร 053-101589 ต่อ 12


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 249
folder แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
insert_drive_file แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53 |
insert_drive_file แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ เทศบาลตำบลห้วยทราย poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 173 |
insert_drive_file แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2562-2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 177 |
insert_drive_file ประกาศใช้แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และแผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (พ.ศ.2562-2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 168 |
insert_drive_file ประกาศใช้แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และแผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (พ.ศ.2561-2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 174 |
insert_drive_file แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2561-2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 172 |
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหาร
(นายวัยศักดิ์ ใจเทพ)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย
(นายวัยศักดิ์ ใจเทพ)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด
public ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด