info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลห้วยทราย 143 หมู่4 ต.ห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 โทรศัพท์ 053-101589 โทรสาร 053-101589 ต่อ 12


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 247
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุรายเดือน
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 2564
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2564
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2564
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2564
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 145 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 144 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 137 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 140 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 137 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 147 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 142 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 146 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 150 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 145 |
1 - 20 (ทั้งหมด 55 รายการ) 1 2 3
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหาร
(นายวัยศักดิ์ ใจเทพ)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย
(นายวัยศักดิ์ ใจเทพ)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด
public ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด