messager
 
เทศบาลตำบลห้วยทราย info_outline ข้อมูลการติดต่อ folder มาตรการประหยัดพลังงาน folder สื่อการจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุรายเดือน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 176
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 171
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 176
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 183
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 229
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 211
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 214
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 221
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 207
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 249
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 300
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 297
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 308
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 300
1 - 20 (ทั้งหมด 61 รายการ) 1 2 3 4