messager
 
เทศบาลตำบลห้วยทราย info_outline ข้อมูลการติดต่อ folder มาตรการประหยัดพลังงาน folder สื่อการจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
folder ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์
บทความประชาสัมพันธ์ ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ.2540 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
แผนภูมิการดำเนินการขอข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลห้วยทราย poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85
คำร้องขอข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
ระเบียบเทศบาลตำบลห้วยทราย ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75
ระเบียบเทศบาล ว่าด้วยการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัย ในการให้ ปชช. ตรวจดูข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
ประกาศเทศบาลตำบลห้วยทราย :การขอข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลห้วยทราย poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม การขอสำเนา หรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้อง ของข้อมูลข่าวสารของราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลห้วยทราย poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1