เทศบาลตำบลห้วยทราย info_outline ข้อมูลการติดต่อ folder มาตรการประหยัดพลังงาน folder สื่อการจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
insert_drive_file จัดการประชุมพนักงานประจำเดือน เมษายน 2566 เพื่อปลุกจิตสำนึกและสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่เทศบาลในการปฏิเสธการรับของขวัญ การต่อต้านการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
insert_drive_file เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับนโยบาย ปลุกจิตสำนึกต่อต้านทุจริต ณ การประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับนโยบาย ปลุกจิตสำนึกต่อต้านทุจริต ณ การประชุมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับนโยบาย ปลุกจิตสำนึกต่อต้านทุจริต ณ กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
photo โครงการกิจกรรมวันเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 148
photo โครงการส่งเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 257
insert_drive_file นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 338
insert_drive_file ข้อปฎิบัติในการใช้ทรัพยฺสินทางราชการของเทศบาลตำบลห้วยทราย poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 340
insert_drive_file ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 337
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1