ชื่อเรื่อง : จ้างทำระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ แบบรถเข็น ขนาด 340 วัตต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง