ชื่อเรื่อง : ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกเปิดข้างเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)