ชื่อเรื่อง : ซื้อสารกำจัดลูกน้ำยุงลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง