ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ชม.ถ.203-019 จากสายซอยข้างประปาหมู่บ้าน ถึงถนนบ้านไร่พัฒนา หมู่ที่ 5 บ้านหม้อ ตำบลห้วยทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง