ชื่อเรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลห้วยทราย เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับความโปร่งใส เทศบาลตำบลห้วยทราย (พ.ศ. 2566 - 2570)

ชื่อไฟล์ : KO1OevCFri22230.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้