ชื่อเรื่อง : จ้างต่อเติมห้องคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง