เทศบาลตำบลห้วยทราย info_outline ข้อมูลการติดต่อ folder มาตรการประหยัดพลังงาน folder สื่อการจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรม Big Cleaning day ตามโครงการ "ถนนสวย เมืองสะอาด ดอกไม้งาม"
รายละเอียด : นายวัยศักดิ์ ใจเทพ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย จัดกิจกรรม Big Cleaning day ตามโครงการ "ถนนสวย เมืองสะอาด ดอกไม้งาม" เพื่อรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว อีกทั้งเข้าสู่เทศกาลท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นจำนวนมาก สร้างภาพลักษณ์ที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวkick off จัดระเบียบป้าย นำฝ่ายปกครองท้องที่ 8 หมู่บ้าน ร่วมตัดหญ้าสองข้างทางถนนและตัดกิ่งไม้ ร่วมตรวจสอบการติดตั้งป้ายโฆษณาในพื้นที่ โดยเฉพาะติดตั้งกับเสาไฟฟ้า ต้นไม้ หากพบว่ามีการติดตั้งกีดขวางทางเดินเท้าและไหล่ทางถนนให้ดำเนินการปลดป้าย หรือเก็บป้าย เพื่อจัดระเบียบป้ายในชุมชนท้องถิ่น
ผู้โพส : admin