info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลห้วยทราย 143 หมู่4 ต.ห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 โทรศัพท์ 053-101589 โทรสาร 053-101589 ต่อ 12

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 93
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบยั่งยืน และ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการน้ำเสียจากครัวเรือนและสถานประกอบการเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2564
รายละเอียด : วันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลห้วยทราย จัดโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบยั่งยืน และ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการน้ำเสียจากครัวเรือนและสถานประกอบการเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมี นายวัยศักดิ์ ใจเทพ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย เป็นประธานในพิธี ณ วัดป่าตึงหมู่ 7 ตำบลห้วยทราย
ผู้โพส : admin
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหาร
(นายวัยศักดิ์ ใจเทพ)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย
(นายวัยศักดิ์ ใจเทพ)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด
public ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด