info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลห้วยทราย 143 หมู่4 ต.ห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 โทรศัพท์ 053-101589 โทรสาร 053-101589 ต่อ 12
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 316
เดือนนี้ 5,905
เดือนที่แล้ว 9,789
ทั้งหมด 54,048

folder รายงานแสดงผลการดำเนินการ
insert_drive_file เทศบัญญัติเทศบาลตำบลห้วยทราย เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลห้วยทราย เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลห้วยทราย เรื่อง การบริหารกิจการประปาหมู่บ้านเทศบาลตำบลห้วยทราย พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลห้วยทราย เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลห้วยทราย เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลห้วยทราย เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลห้วยทราย เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 (ต่อ) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95 |
insert_drive_file เทศบัญญัติตำบลห้วยทราย เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2557 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
insert_drive_file เทศบัญญัติตำบลห้วยทราย เรื่องการควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย พ.ศ. 2557 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
insert_drive_file เทศบัญญัติ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 2556 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2556 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73 |
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน
ฝ่ายบริหาร
นายจีรพงค์ เต็มจิตร์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย
โทร : 053-101589 ต่อ 18
นายจีรพงค์ เต็มจิตร์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย
โทร : 053-101589 ต่อ 18
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร