เทศบาลตำบลห้วยทราย info_outline ข้อมูลการติดต่อ folder มาตรการประหยัดพลังงาน folder สื่อการจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
26 มิถุนายน กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อ โรคที่เกิดตามฤดูกาล และโรคอุบัติใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ (การป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า)
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2566
ประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลห้วยทราย ประจำปี พ.ศ.2566 หมู่ 7 , หมู่ 6
ประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลห้วยทราย ประจำปี พ.ศ.2566 หมู่ 4 , หมู่ 5
ประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลห้วยทราย ประจำปี พ.ศ.2566 หมู่ 2 , หมู่ 8
 
volume_down ประกาศ
เรียกประชุมชภาเทศบาลตำบลห้วยทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
เรียกประชุมชภาเทศบาลตำบลห้วยทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview30

folder ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
ประกาศ :ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20
ประกาศ :ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2566 | โดย : Egp | เปิดอ่าน : pageview4
thumb_up facebook
Facebook
facebook
Facebook