info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลห้วยทราย 143 หมู่4 ต.ห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130 โทรศัพท์ 053-101589 โทรสาร 053-101589 ต่อ 12
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 333
เดือนนี้ 5,922
เดือนที่แล้ว 9,806
ทั้งหมด 54,065

volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโรโรนา 2019
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
insert_drive_file มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโรโรนา 2019
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
insert_drive_file รับสมัครนักเรียนศูนย์เด็กเล็กไอทีเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านล้านตอง และ ศูนย์เด็กเล็กบ้านหนองแสด ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview44
insert_drive_file ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อหรืออาการสำคัญชองโรคจากการประกอบอาชีพ 2563 grade
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
insert_drive_file ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่ออาการสำคัญของโรคจากสิ่งแวดล้อม 2563 grade
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลห้วยทราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชึฃุดอุปกรณ์ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสะ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview99
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลห้วยทราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview105
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลห้วยทราย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพนังกันดินพร้อมแผ่นพื้นสำเร็จรูป หมู่ที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview100
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลห้วยทราย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview100

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview125
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview124
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview121
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview119
description แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview133

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
insert_drive_file เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview96
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลห้วยทราย เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview76
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลห้วยทราย เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview138
insert_drive_file เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview122
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลห้วยทราย เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview119

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม

แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน
folder ฝ่ายบริหาร
นายจีรพงค์ เต็มจิตร์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย
โทร : 053-101589 ต่อ 18
นายจีรพงค์ เต็มจิตร์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย
โทร : 053-101589 ต่อ 18
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร