เทศบาลตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
ด้วยความห่วงใยจาก เทศบาลตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่